Strona internetowa Gminy Lubrza: www.lubrza.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Lubrza
 • EN
 • PL
 • DE
 • RU
Komunikaty
Wprowadź poprawny e-mail
BIP

Aktualności

"Dyskoteka pod chmurką" - zmiana terminu
Dodano: 2017-07-26 przez
  
Informujemy iż "Dyskoteka pod chmurką" zaplanowana na 29.07.2017r. (sobota) odbędzie się w dniu 05.08.2017r. (sobota).
Program RODZINA 500+ nowy okres zasiłkowy
Dodano: 2017-07-24 przez
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES 01.10.2017 DO 30.09.2018

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy od 01.08.2016r. do składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy - od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Jeśli dziecko w tym okresie nie skończy 18 lat!

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko pozostaje bez zmian tzn. dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 800 zł., a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200zł. na osobę w rodzinie. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres, który rozpoczyna się od 01 października 2017r,
jest rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

Ważne
Od 01 sierpnia 2017r. wchodzą w życie zmiany dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego 500 plus, które stosowane będą po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia na okres rozpoczynający się od 01 października 2017r.

Po pierwsze – Osoba  samotnie wychowująca dziecko musi mieć przyznane sądownie alimenty na dziecko, aby mogła się ubiegać o przyznanie świadczenia na swoje dziecko,
Po drugie – Jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tyt. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód z tego samego tytułu nie możemy tu mówić o utarcie dochodu.

Pozostałych istotnych dla państwa informacji o wprowadzonych zmianach w ustawie o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11.02.2016r. z przyjemnością udzielą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy.

Od 01 sierpnia obowiązują nowe druki na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 oraz sierpień i wrzesień  starego okresu zasiłkowego 2016/2017. Druki do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy oraz na stronie internetowej Gminy Lubrza.
 
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Dodano: 2017-07-24 przez
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy informuję, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresów zasiłkowych na rok 2016/2017 należy składać nowe wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.
Poniższe wnioski można składać od 1 sierpnia 2017 roku i dotyczą one okresu zasiłkowego 2017/2018.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy lub telefonicznie pod nr tel. 68 38 13 021 wew. 224 lub 234 oraz  608 012 257
 
ZASIŁEK RODZINNY:
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (tzw. becikowe):
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów (emerytura lub renta) w KRUS
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 
 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
 
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów  z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
  
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:
 1. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.
 
 
 
PROGRAM "ZA ŻYCIEM":
 1. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
 
 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 2.  ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
 5.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
 6.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 7.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
 8.  WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 
 
 
 
Noc Nenufarów 2017 - relacja
Dodano: 2017-07-17 przez
W minioną sobotę, 15 lipca 2017 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubrzy odbyła się dziewiętnasta edycja imprezy Noc Nenufarów.

Przygotowania do imprezy rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Ostatni tydzień upłynął na przygotowaniu terenu imprezy, scenografii widowiska oraz ustawieniu sceny. W środę, czwartek i piątek odbyły się  próby związane z przedstawieniem na wodzie. Nasi mieszkańcy, dorośli i dzieci, pod czujnym okiem specjalistów z Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, szlifowali role odgrywane w widowisku „Noc Nenufarów”. W piątek po godzinie 22:00 odbyła się próba generalna.

Po raz drugi w piątkowe popołudnie, w przeddzień Święta Gminy Lubrza koncert dla mieszkańców z pokazem musztry paradnej, dała Orkiestra Wojskowa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania.
 

Sobota - dzień realizacji całego przedsięwzięcia, przywitała wszystkich piękną pogodą. Zgodnie z programem punktualnie o godzinie 16:00 rozpoczął się pierwszy punkt imprezy, czyli rajd rowerowy „Szlakiem Nenufarów”. Grupa około 25 cyklistów, pod przewodnictwem Pani Lucyny Kucała i Pana Stanisława Kendzia wyruszyła na trasę pieszo- rowerowego „Szlaku Nenufarów”.  W tym czasie na terenie imprezy rozpoczął się blok atrakcji sportowych, przygotowanych dla rodzin i dzieci. Przygotowane miasteczko sportowe cieszyło się zainteresowaniem. Strzały piłka do celu, koszykówka, badminton, chodzenie na szczudłach, strzały z łuku… atrakcji było co nie miara, a przy tym można było wygrać nagrody. Na jeziorze Goszcza pokaz ratownictwa prezentowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dla zebranej publiczności, koncert ze sceny dał mieszkaniec Nowej Wioski- Sebastian Popiel.

Około godziny 18.00 rozpoczęła się główna część muzyczna imprezy. Jako pierwsi z przepięknym koncertem, zaprezentowali się muzycy z Orkiestry Wojskowej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania pod batutą Adama Dudzika. Publiczność znakomicie bawiła się śpiewając wraz z wojskowymi muzykami.  Po zakończeniu koncertu wojskowego, zmieniliśmy klimat muzyczny, przenosząc się w świat słonecznego reggae wraz ze śląskim zespołem Tabu. Znakomita muzyka, świetny kontakt z publicznością, sprawiły, że poczuliśmy w Lubrzy odrobinę Jamajki. Tłum gęstniał, napięcie rosło, co było sygnałem, że zbliża się główny koncert sobotniego wieczoru. Na scenie pojawili się członkowie zespołu Papa D. Bardzo liczna publiczność śpiewała razem z muzykami nieśmiertelne przeboje lat osiemdziesiątych, wśród których nie mogło zabraknąć „Monalisy”, czy „Gdzie jest Ola”.
 

Około godziny 22:30 przyszedł czas na baśniowe widowisko „Noc Nenufarów”.  Około pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców naszej gminy po raz kolejny oczarowała przybyłych gości, przedstawiając historię miłości Lubrzany i Sławoja. Jak tradycja każe i tym razem miłość i dobro zwyciężyły złe czary wiedźmy Wierzbichy i w Lubrzy zapanowała olbrzymia radość. Po widowisku tradycyjnie odpalone zostały „Ognie Nenufarów”, po których rozpoczęła się muzyczna zabawa nad Goszczą. Impreza zakończyła się o godzinie trzeciej nad ranem. 
 
 

Podsumowując tegoroczna Noc Nenufarów była bardzo udana i co najważniejsze bardzo bezpieczna, co potwierdziły służby zabezpieczające imprezę. Podziękowania za trud włożony w przygotowanie terenu  imprezy kierujemy w stronę   Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy. Za opiekę i trud włożony w przygotowanie widowiska na wodzie serdeczne podziękowania należą się dyrektorowi i pracownikom Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Dziękujemy Pani Lucynie Kucała, Panu Stanisławowi Kendzi- Sołtysowi Lubrzy oraz pracownikom Urzedu Gminy Lubrza zaangażowanym w przygotowanie imprezy. Osobne podziękowania kierujemy do naszych mieszkańców, dzieci i dorosłych, biorących udział w widowisku Noc Nenufarów. Owacja publiczności po zakończeniu spektaklu była nagrodą za poświęcony prywatny czas oraz Państwa trud włożony w realizację przedstawienia i wspólną promocję Gminy Lubrza.

Dziękując wszystkim przybyłym gościom, zapraszamy do Lubrzy ponownie za rok, na jubileuszową - dwudziestą edycję „Nocy Nenufarów”.
 
 
Przygotowania do baśniowego widowiska "Noc Nenufarów" trwają ...
Dodano: 2017-07-14 przez
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 
 
 
Serdeczne podziękowania
Dodano: 2017-07-13 przez
W imieniu czytelników, użytkowników i pracowników Gminy Lubrza serdeczne podziękowania dla Rodziny Misiaczyk z Nowej Wioski za ten piękny dar, którym są darowane książki. Książki były własnością ŚP.WACŁAWA MISIACZYK.
 

Nieważne, czy księgozbiór zawiera wiekowe dzieła historyczne, prace naukowe, czy też powieści lub bajki dla dzieci - ważne, że zawsze służy zarówno tradycjonalistom, dla których największą przyjemnością jest powolne szperanie wśród półek, nie mówiąc już o możliwości zaszycia się z książką w zacisznym kącie, jak i czytelnikom XXI wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu i ceniącym elektroniczny system wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom służąc im, jest skarbnicą, której nie sposób ominąć na swej drodze w życiu codziennym. Każda cywilizacja chlubiła się posiadaniem bibliotek, każde pokolenie ubolewało nad ich niszczeniem i chroniło zasoby na równi z największymi wartościami. Biblioteka jest nam po drodze, bo korzystamy z jej usług przez całe życie. Wszyscy mogą znaleźć w niej coś dla siebie.
 
Terminy posiedzeń Rady Gminy Lubrza w lipcu 2017r.
Dodano: 2017-07-13 przez
 
W dniu 24 lipca 2017 roku o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów,
Natomiast w dniu 24 lipca 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Lubrza.