Strona internetowa Gminy Lubrza: www.lubrza.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Lubrza
 • EN
 • PL
 • DE
 • RU
BIP
Drukuj Dodane: 2017-08-11

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Lubrza po raz kolejny przystąpiła do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
W miesiącach czerwcu  br. prowadzone były prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest, a także odbieraniu wyrobów już wcześniej zdemontowanych od właścicieli nieruchomości.
Wszystkie prace były prowadzone przez firmę AZ-EKO Paweł Jóźwiak  ul. Lwowska 25, 68-225 Zielona Góra wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.
W bieżącym roku unieszkodliwionych lub zabezpieczonych zostało łącznie 11,040 Mg ( 918 m2) odpadów zawierających azbest.
Podziękowania kierujemy do wykonawcy zadania, który w profesjonalny sposób zrealizował powierzone zadanie. Dziękujemy  mieszkańcom, którzy skorzystali w tym roku z dotacji, za mobilizację w usunięciu azbestu ze swoich nieruchomości.  W istotny sposób przyczynili się do ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy.
 
Celem zadania było:
 • pomoc mieszkańcom Gminy Lubrza w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych
 • unieszkodliwienie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem
 • stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest
 • spowodowanie sukcesywne likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska

A czym tak w ogóle jest azbest i skąd się bierze jego szkodliwość?
Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Należą do nich:
 
 • azbesty właściwe: azbesty serpentynowe (chryzotylowe) i amfibolowe (aktynolitowe, amiantowe, antofyllitowe, amozytowe, krokidolitowe – odmiana riebeckitu oraz magnesioriebeckitowe). Oprócz wymienionych należą tu jeszcze inne minerały krzemianowe – diopsyd, sillimanit, egiryn, lamprofyllit, astrofyllit i inne.
 • Do minerałów azbest podobnych należą: attapulgit, sepiolit, talk włóknisty, wollastonit, serpentynit włóknisty, antygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste.
 
 Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle.

 
Rysunek 1 Włókna  azbestowe. https://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest
 
 
Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. W całej Europie rocznie 400-600 osób zapada na różne choroby wywołane przez azbest (rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa). U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej.
 
 
Rysunek 3 Obraz mikroskopowy płuca. Widoczne włókna azbestu i odczyn tkanek otaczających. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest

Naturalne źródła przenoszenia włókien azbestowych
W praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:
 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska
 • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń.
 
 Dokonując analizy zagrożenia azbestem i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest  niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Uwaga !!!
Mieszkańców, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości w roku 2018, zapraszamy do Urzędu Gminy w Lubrzy w grudniu 2017 r. i w styczniu 2018 r. O terminie naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu poinformujemy również na naszej stronie internetowej oraz poprzez ogłoszenia umieszczone na tablicach ogłoszeń w sołectwach.