Strona internetowa Gminy Lubrza: www.lubrza.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Lubrza
  • EN
  • PL
  • DE
  • RU
BIP
Drukuj Dodane: 2017-08-07

Aktualności

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!”

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja „Ad Rem” rozpoczynają nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!”

TERMIN I MIEJSCE NABORU

24 lipca – 12 sierpnia 2017 r.
Wnioski wraz załącznikami można składać w różnych formach: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem lub pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 16.00

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KONKURS
275 000,00 zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ MIKRODOTACJI
do 5 000,00 zł

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA MIKRODOTACJĘ?
1.    Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (UoDPPiW) z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 000,00 zł.
2.    Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.
3.    Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.
4.    Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego, a nieposiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego.

PRZEZNACZENIE MIKRODOTACJI
1.    Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji m.in. na:
•    sprzęt biurowy,
•    sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
•    koszty adaptacji lokalu,
•    oprogramowanie komputerowe,
•    częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
•    realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
2.    Grupy nieformalne na realizację lokalnych przedsięwzięć.
 
KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU PROJEKTÓW
1.    Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie (załączniki).
2.    Sposób wyboru projektów został opisany w Regulaminie konkursu.
 
UWAGA!
Termin realizacji wybranych wniosków/projektów nie może być dłuższy niż do końca listopada 2017 r.
 
KONTAKT
Biuro Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”, www.miedzyodraabobrem.pl
tel.68 320 13 55, 603 505 517; k.drozak@miedzyodraabobrem.pl; lgd@miedzyodraabobrem.pl
Biuro Fundacji „Ad Rem”, www.fundacjaadrem.pl
tel: 694 482 891; regranting.far@gmail.com;
 

Załączniki