Strona internetowa Gminy Lubrza: www.lubrza.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Lubrza
  • EN
  • PL
  • DE
  • RU
BIP
Drukuj Dodane: 2017-05-05

Aktualności

Program "Stypendia pomostowe" Agencji Nieruchomości Rolnych

 
Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację programu pn. "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych.
 
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria:
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 brutto lub 1800 brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017r.),
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).
 
Wnioski o stypendia pomostowe należy składać na formularzach on-line, które będą dostępne w okresie od 03.07.2017r. do 18.08.2017r. na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl
Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do 25 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 109, tei. 95 782 22 85.